Search form

Mak 14:3

A tahol e hakis nia u uapi u soksoka i bakune Iesu

(Matiu 26:6-13, Jon 12:1-8)

3E Iesu e kaia i Betani tara luma tere Saimon te ka mei a toba i manasa. Ba tara poata ti nou ien, ba toa tahol e tasu menama a tsi botolo tsikitsiki a tsi niga te ka mei u uapi u masi te antunaia tara hihol pan koru na ti ngöei u nat. Ba nonei e bute iena a boloto me hakis nena nonei u uapi u masi teka i bakune Iesu.