Search form

Mak 14:32

E Iesu e singo u tere Sunahan i Getsemani

(Matiu 26:36-46, Luk 22:39-46)

32Nori i na tukuia tara toa makum te ngöeri Getsemani, be Iesu e poieto turu katunun tsitsilo i tanen, “Gum mia teka tara poata te singo gia lia tere Sunahan.”