Search form

Mak 14:36

36Ba nonei e poieto, “O Tamar, alö e antunam tara mamana ka hoboto. Alö go lu ba nei lia a kamits teka. Kaba alö go ma kato uai turu ngil i tar. Alö go kato u turu ngil i tamulö.”