Search form

Mak 14:47

47Kaba toa katun te tuol hasukusuku e lous u kilatan hiatatung i tanen me katsin atungena a katunun kukui puku tara tsunono pan turu pris, ba nonei e ngats ba nena a talinganen.