Search form

Mak 14:60

60Ba tsunono pan turu pris e tuoluna i mataren hoboto me rangatsena e Iesu, “Alö e ma ranga palismi? Gaha nonei te kot meri u katun teka alö?”