Search form

Mak 15:29

29Na barebana ti silaia i sukusuku i raranga homi sil e Iesu me tsibtsibil ner a bakuren me poier, “Nonei alö a katun tu katsin kato lupu a Luman Lotu Pan ba te hatakei poutse men turu topisa u lan.