Search form

Mak 15:31

31Bu pris pan nu tson hihatuts turu Lo e kato has uar i iesana ba te ranga hahakos ria tere Iesu me hiararangar, “Nonei e haka hanigeir a palabir u katun, kaba nonei e ma antuna nei te go haka haniga meni a peisanen.