Search form

Mak 15:34

34Na tara 3 kilok e Iesu e ku hapan koru me poiena, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” U ranga teka e poiena, “O Sunahan i tar, Sunahan i tar, aha te la ba sile mulei lö alia?”