Search form

Mak 16:1

E Iesu e takei pouts tara tou mate i tanen

(Matiu 28:1-8, Luk 24:1-12, Jon 20:1-10)

1Poata te kapaia u Lan u Goagono, be re Maria Matalina mere Salomi ne Maria e tsinane Jemis i holi u uapi u masi te gi na kis menien turu tuanrei tere Iesu.