Search form

Mak 16:14

E Iesu e butuia tara 11 a katunun tsitsilo

(Matiu 28:16-20, Luk 24:36-49, Jon 20:19-23, Aposol 1:6-8)

14Ba i murinen be Iesu e butuna tara 11 a katunun tsitsilo tara poata ti nou ien. Ba nonei e ranga hatagala mera nen, taraha nori i hahamana me baku-tur. Nonei e ranga hatagala meren, taraha nori i hahamaneir u katun ti tare ien i murina te takei pouts ien.