Search form

Mak 16:17

17Nu katun te hamanar e katoer romana a man hiharuts tara nitagala tere Sunahan te kato uana teka: nori e poier romana a solor ba te tsuga ba rer romana u mate u omi. Na nori e ranga ria romana tara man ranga man tsimus te ma atei sileri.