Search form

Mak 16:9

E Iesu e butuia tere Maria Matalina

(Matiu 28:9-10, Jon 20:11-18)

9I murina te takeia e Iesu tara tou mate i tanen, tara lunlan turu lan tutun turu wik, ba nonei e butu mamuna tere Maria Matalina, a tahol te tsuga ba mam nien a tohit a mate a omi.