Search form

Mak 2:10-11

10-11Alia e haruto ragi limiu a mirakul teka alia tu butun katunuma e ka megu a nitagala i puta te go lu ba has menai lia u markato u omi.” Be Iesu e toan ranga mena a katun a matekata me poiena, “Alia e ranga mego lö, alö go takei ba te soatsem a poapoa i tamulö ba lö te la uam i han.” 12Ba katun e takeito me soatsena a poapoa i tanen i matar u barebana hoboto ba te lana. Ba barebana e asingoto korur me soloseier e Sunahan me poier, “Ara i namala tarei ta ka te ga kato u teka.”