Search form

Mak 2:23

U rangana turu Lan u Goagono turu Jiu

(Matiu 12:1-8, Luk 6:1-5)

23Turu toa u Lan u Goagono turu Jiu e Iesu e laia turu kuin wit. Bu katunun tsitsilo i tanen i la gono meien ba nori e tanian patsiker a hua turu wit.