Search form

Mak 2:26

26Ba nori e na tasu ria tara luma tere Sunahan ba te nouer u beret te kaia i matana e Sunahan. A ka teka e butuia tara poata te tsunono pania e Abaiata turu pris. Turu Lo i tarara u pris talasi te tatei nouer u beret teka. Kaba e Devit e noue ien me hala has rena u pal katun i tanen. E Sunahan e ma kot mei e Devit. Ga tara neha te kot sil mera milimiu u katunun tsitsilo i tar?”