Search form

Mak 4:12

12E Aisaia a propet tere Sunahan e kolotein a ka teka i manasa me poiena,

‘Nori e tara riou ba te tara tun talasir, kaba nori e ma tara hamana koru roi romana.

Nori e hahengo riou ba te hengo tun talasir, kaba nori e ma atei hamana koru roi romana.

Taraha, nori e raman habirits pouts uar i tar te go lu ba merien lia u markato u omi i taren.’

E Sunahan te ranga u teka.”