Search form

Mak 4:35

E Iesu e haselohi a lomolomo

(Matiu 8:23-27, Luk 8:22-25)

35Turu toa u lan noa has tara lahibong be Iesu e poieto turu katunun tsitsilo i tanen, “Ara gi aroho u i hapalana ramun.”