Search form

Mak 7:12-13

12-13Ba nonei a katun teka e ga ma taguhi e tamanen tsi e tsinanen.’ Te mar ranga uami limiu. E kato uana teka ba limiu te hatuts hiton namiu u markato turu tubumilimiu ba limiu te hipus namiu u ranga tere Sunahan. Na palair a man markato u para te katoe milimiu e kato has uana i iesana.”

A man ka te kato hakorkoriana hamana rena u katun

(Matiu 15:10-20)

14E Iesu e ngö lelir a barebana te gi la uama i tanen me poiena i taren, “Alimiu hoboto go hengo mia i tar ba te hengo hanigamiu.