Search form

Matiu 1:17

17E kato uana teka, u mun tamana hoboto ti taniama tere Abraham me mi noa ria tere Devit, nori a 14 u mun tamana. Nu mun tamana ti taniama tere Devit me mi noa ria tara poata ti na piou rien i Bebilon, nori a 14 u mun tamana. Nu mun tamana ti taniama tara poata ti na piou rien i Bebilon me mi noa ria tara poata te butuia e Mesaia, nori has a 14 u mun tamana.