Search form

Matiu 11:11

11Na lia e hatei hamana rago limiu, e Jon a Tsonun Baptais e panna turu katun hoboto ti poseia i puta. Kaba a katun papala koru tara Nipepeito tere Sunahan e pan has nena e Jon, te kato a toukui i tanen i mam tara Nipepeito tere Sunahan.