Search form

Matiu 11:12

12Na tara poata te rararieia e Jon u ranga i tanen ba te noana i romana, u katun i tagala sil a Nipepeito tere Sunahan, ba nori e torohana hatagala sil haser te gi tasu uen i tanen.