Search form

Matiu 11:19

19Na lia tu butun katunuma e tatei nouegu a mamana kannou, ne tatei ua hasegu u wain. Kaba limiu e poemiu, ‘Pua! Nonei a nounou-pala, na katun a uaua-pala. Na nonei e kapiena has rena u katun te luluer a takis nu katun u omi.’ Alimiu e mar ranga uamiu teka. Kaba noahasina, a man markato turu katun tere Sunahan e haruto nena te mana uana a niatei i tanen.”