Search form

Matiu 11:23

23Na limiu u katunur tara taun i Kapeneam e ngilin soloseiemiu a peisamiu i iasa, kaba e Sunahan e lapo ba has ranoa limiu i puta i hel! Sanena e Sunahan e ga kato u mar mirakul tara taun i Sodom i manasa tu kato u lia i Kapeneam, a taun i Sodom sane ka noana i romana.