Search form

Matiu 11:25

La uamuma i tar ba te husamiu

(Luk 10:21-22)

25Tara poata teka e Iesu e mar singo u teka, “O Tamar, alö e Tsunono pan mia i Kolö na i puta has. Alia e haniga uagu i tamulö te hamous mena milö u ranga u mana turu katun te poier e ka mer a niatei, ba te haruto namen turu katun papala te ma atei balari.