Search form

Matiu 13:15

15Ne Sunahan e poei tere Aisaia,

‘U katun teka e baku-kits hakapar.

Nori i tupi a talingaren, na nori i hasohi a mataren.

Taraha, nori e poier a mataren e namos tarana, na talingaren e namos hengona, nu hakhakats i taren e namos ateina.

Nori e raman habirits pouts uar i tar te go kato haniga pouts merien lia.’ Te ranga u e Sunahan.