Search form

Matiu 14:3

3E Herot e ranga u teka, taraha nonei noa has te rangein i manasa te gi pile kap meni e Jon, ba te kitser ba te hake ria tara karabus. Nonei e kato mei a ka teka u ngil tara tahol tere toulanen e Pilip. E Herot e hitöl hakapa mei a tahol teka a solonen e Herodias.