Search form

Matiu 14:6-7

6-7Na turu lan ti hatoatongeia u lan ti poseia e Herot ba nori e katoer a kannou pan nu hirata, ba pien tahol a kukubei tere Herodias e sanina i matar u katun hoboto ti kaia tara kannou. Be Herot e haniga koruna, me ranga hamana menen turu ranga te mana uana i iasa me poiena, “Ta saha ta ka te ngile moa lö i tar, alia e hale goien lö!” 8Be Herodias e ranga mei a pien tahol i tanen te ga mar ranga uen teka tere Herot, “Alia e ngilegu e Jon a Tsonun Baptais e ga mate ba lö te hala hamatskö nemuma a bakunen tara toa pelet te haruto nena te ga mate hamana uen!”