Search form

Matiu 15:28

28Be Iesu e atei sileto nonei a tahol e hakats u teka: u Jiu i ngöri u katun halhal u muki, kaba u katun halhal i tatei lu noa hasi a palabina man ka man niga tere Sunahan. Be Iesu e ranga paliseto a tahol, “Alö e hamana hatagala korum. A ka te ngile mulö e butu hamanasana.” Ba pien tahol i tanen e niga pouts hamanasato.