Search form

Matiu 15:32

E Iesu e hanour a 4000 tara katun

(Mak 8:1-10)

32Be Iesu e ngö gugono mera nei u katunun tsitsilo i tanen me poiena, “Alia e tatagi koru regu u katun teka, taraha nori i ka gono meio lia turu topisa u lan ba te moana ta ka te gi nouen. Alia e raman hala kalakala ragen ba te ma nou noari, taraha nori e namos tutupu ria i maroro.”