Search form

Matiu 18:2-3

2-3Be Iesu e ngöena a toa pien me hatuole nen i mam i taren me poiena, “Hakats kap niam a ka teka! Te ma habirits moia limiu ba te heremi a galapien, e moa koru te go tatei tasu noa has uamou limiu tara Nipepeito tere Sunahan. 4A katun te hala pute iena a peisanen ba te here nei a pien teka, a katun teka te pan koruna tara palai tara Nipepeito tere Sunahan.