Search form

Matiu 18:7

7A nomi pan e butu noa romana turu han i puta, taraha u hiamus e gono ba te kato homiena u nihamana turu katun. E manana, a markato a omi teka e roron katona. Kaba a nomi pan e butu noa romana tara katun te habute nen!