Search form

Matiu 19:12

12Palair u tson e ma antunan hitöl meri ti mar posa noa merien. Na palai e ma hitöl meri ti pö ba meri u katun a kolren. Na palai e ma tatei hitölri, taraha nori e ngilin kato hanige ier a toukui tara Nipepeito tere Sunahan. A tson te antunan kukutiena u ranga teka, e nigana te go kukute uen.”