Search form

Matiu 2:13

E Josep ne Maria ne Iesu i la u i Itsip

13U katun u atei i la hakapa, ba toa angelo tara Tsunono e butuna turu sinasoho tere Josep me poiena i tanen, “Alö go takei ba lö te lu rem u mun tsinana, ba limiu te bus uamiu tara han i Itsip. Ba limiu te ka moa i Itsip e antunana tara poata te ranga lel goa lia i tamulö. Taraha, e Herot a King e katsin sakiena a pien teka ba te atung hamatie nen.”