Search form

Matiu 2:16

E Herot e rangein te gi kato hamate merai a galapien

16Be Herot e atei sil talena, u katun u atei tara han te butubutu nama a pitala i gamoe ien. Ba torinen e si koruna. Ba nonei e hala rena u katun i Betelehem, na tara ma tsi han i sukusuku, ba nori e atung hamate rer a galapien tson hoboto ti antunaia turu huol u hiningal. Taraha, u katun u atei i hateien a pitopito te harutein a tou posa tere Mesaia e butu mamia turu huol u hiningal te kapa.