Search form

Matiu 2:18

18Nonei e poei,

“U ngala pan e butuna tara han i Rama.

A barebana e taber me ku hatatagi hapanir.

A pala tere Retsel e tabe siler a galapien i taren.

Nu katun e ma antunan hasokolei rarien. Taraha, a galapien i taren i kapa.” fl A propet te mar ranga u teka.