Search form

Matiu 2:23

23Ba nonei e na kana tara toa taun te ngöeri i Nasaret. A ka teka e butu sil hasi te go kato hamana meni u ranga ti habulunganein u propet. Nori i poei, “E Mesaia e ngöe roi romana a toun Nasaret.”