Search form

Matiu 20:27-28

27-28Na te ngilin mammamna ta toa i tamilimiu, nonei go kato hereni a peisanen a tsi kutupin katun, te mar kato has uagu lia tu butun katunuma. Alia u ma la sile mei te gi kuibe meni u barebana alia. E moa. Alia u la silema e mi kui beragu u barebana, ba te sakahis regi u katun u para a tou mate i tar.”

E Iesu e kato haniga poutsir a elasolana matakiau

(Mak 10:46-52, Luk 18:35-43)

29Tara poata ti la ba nien i Jeriko, bu katun u para koru e kukutie ier e Iesu.