Search form

Matiu 20:29

E Iesu e kato haniga poutsir a elasolana matakiau

(Mak 10:46-52, Luk 18:35-43)

29Tara poata ti la ba nien i Jeriko, bu katun u para koru e kukutie ier e Iesu.