Search form

Matiu 21:1-2

E Iesu e tuku herei a king i Jerusalem

(Mak 11:1-11, Luk 19:28-40, Jon 12:12-19)

1-2Tara poata ti susuku ien i Jerusalem, ba nori e butu rima i Betpasi, a han te kaia i rehina u Pokus tara Roein Olip. Be Iesu e hala mammam renama a elasolana katunun tsitsilo me poiena i taren, “Alimiu e la uamiu tara tsi han te tare milimiu ili, ba limiu te toan tare mou a toa dongki ti kits kap nia a lohiana, na tuna has i tanen. Ba limiu te purese ramu men ba te la mera mumeien i tar. 3Na te ranga nenoa ta toa ta katun ta ha, ba limiu te ranga memen, ‘A Tsunono e ngil rena men.’ Ba nonei te hala boroboro rena men romana.” E Iesu e ranga u teka.