Search form

Matiu 22:1-2

U haharoei tara kannou tara hitöl

(Luk 14:15-24)

1-2E Iesu e ranga lel ponin u haharoei tara poata te ranga ien turu katun me poiena, “A Nipepeito tere Sunahan e kato uana teka. A toa king e kato a kannoun hitöl tara pien tson i tanen. 3Ba nonei e hala rena u katunun kui i tanen te gi na ngö mera mei u katun ti tahul mam rema te gi la uama tara kannoun hitöl, kaba nori i ma ngilin la uamei tara kannou.