Search form

Matiu 22:15

A takis tara gamman

(Mak 12:13-17, Luk 20:20-26)

15Bu Parisi e na hiarangrangata ner ime te gi mar hagögohe meni e Iesu turu ranga i tanen.