Search form

Matiu 22:3

3Ba nonei e hala rena u katunun kui i tanen te gi na ngö mera mei u katun ti tahul mam rema te gi la uama tara kannoun hitöl, kaba nori i ma ngilin la uamei tara kannou.