Search form

Matiu 25:14

U haharoei tara elapisa katunun pepeitokap

(Luk 19:11-27)

14Be Iesu e poieto, “A Nipepeito tere Sunahan e here hase nei romana a katun te katsin la ba nena a han i tanen ba te his uana i lehana. Ba nonei e ngö gugono rena u tson pepeitokap i tanen me hataratara kap rane ien a mamana ka i tanen.