Search form

Matiu 26:1-2

U katun u kapan i ranga sil te gi atung hamate meni e Iesu

(Mak 14:1-2, Luk 22:1-2, Jon 11:45-53)

1-2A poata te hihatuts hakapa nia e Iesu a man ka teka, ba nonei e poiena turu katunun tsitsilo i tanen, “Alimiu e ateimiu, u huol u lan patu ba kannouna turu Paska turu Jiu te katoer. Ba lia tu butun katunuma e na hala naroa turu katun te na tapala naria romana lia tara koruse.” 3Bu pris pan nu pal kapan turu Jiu e gono hoboto ria tara luma a kapan tere Kaiapas, a tsunono pan turu pris.