Search form

Matiu 26:6

A tahol e kisin u uapi u soksoka i bakune Iesu

(Mak 14:3-9, Jon 12:1-8)

6E Iesu e kaia i Betani tara luma tere Saimon te ka mam mei a toba ba te niga poutsuna.