Search form

Matiu 27:1

E Iesu i lu menai tere Pailat

(Mak 15:1, Luk 23:1-2, Jon 18:28-32)

1Na tara bongbong koru bu pris pan na pal kapan hoboto has turu Jiu i hagum hobotota te gi korupakö menien e Iesu.