Search form

Matiu 27:19

19Tara poata te gum noaia e Pailat turu kot, ba tahol i tanen e hale neien u raranga me poiena, “Alö go ma katoei ta ka tara katun teka. E moa ta ka ta omi i tanen. Alia e tare gulen turu sinasoho i tar i bong ba lia e ka miegu a nitoku pan koru.”