Search form

Matiu 27:25

25Bu katun hoboto e hatangana hobotor me poier, “A nihahuna tara tou mate i tanen e tatei la uana i tamulam na tara galapien i tamulam!”