Search form

Matiu 27:3

E Judas e mate hakapa

(Aposol 1:18-19)

3E Judas, a katun te hala meni e Iesu turu katun ti paköe ien, nonei e tara sabe ti hopu kap hamanasa menien te ga mate u e Iesu. Ba nonei e palisena u hakhakats i tanen me lu pouts mena nei u 30 u moni silva turu pris pan na tara pal kapan turu Jiu.