Search form

Matiu 27:39-40

39-40Bu katun ti hula laia i matanen e ranga sesei ria tere Iesu me tsibtsibil ner a bakuren me poier, “Alö a katun te tatei rure iem a Luman Lotu Pan ba te kui poutse men turu topisa u lan, taguhi a peisa mulö! Te go Pien Tson u lö tere Sunahan, bara, koul talama tara koruse!” 41-42Bu pris pan nu tson hihatuts turu Lo nu pal kapan i mar kato has uato i iesana ti ranga sesei uen me poier, “Nonei e haka hanigeir a palair u katun, kaba e ma tatei haka haniga tsipone nei a peisanen! Nonei a Kingina i Israel, tsime? Ga nonei e ga koul ba tala nema a koruse ba ra te hamane ren!